گروه ايران ترانسفو از سال ۱۳۴۶ يكي از توليد كنندگان پيشگام در زمينه ترانسفورماتورهاي توزيع روغني سه فاز و تكفاز بوده و با سال ها تجربه تا كنون بيش از 280000 دستگاه از اين نوع ترانسفورماتورها را توليد نموده است. با بهره گيري از فناوري جديد ساخت ترانسفورماتورهاي توزيع با كيفيت بالا در حال حاضر ظرفيت توليد سالانه 15000MVA يا 45000 دستگاه ترانسفورماتور توزيع روغني با قدرت نامي تا 5000KVA و سطح ولتاژ تا 36KV در گروه ايران ترانسفو فراهم گرديده است.همچنين امكان طراحي و ساخت ترانسفورماتورهاي ويژه اي از قبيل ترانسفورماتورهاي زمين، ترانسفورماتورهاي زمين و تغذيه داخلي، ترانسفورماتورهاي يكسو ساز، ترانسفورماتورهاي تكفاز، ترانسفورماتورهاي دو ولتاژه و انواع ديگر براي مصارف گوناگون مطابق با آخرين نسخه استانداردهاي ملي و بين المللي از قبيل IEC, DIN, BS بر حسب تقاضا ميسر است.

تجهيزات استاندارد:
• كليد تنظيم ولتاژ در حالت بي باري
• رطوبت گير
• ترمومتر عقربه اي روغن
• روغن نما
• قلاب هاي حمل، چرخ ها، محل هاي تخليه و نمونه گيري روغن

تجهيزات اختياري:
• رله بوخهلس
• ترمومتر سيم پيچ
• ترانسفورماتورهاي جريان (CT)
• جعبه ترمينال
• جعبه كابل سمت فشار قوي و يا فشار ضعيف
• Bus duct فشار ضعيف
• پايه از نوع Skid

محصولات

ترانسفورماتور روغنی(کم تلفات)

ترانسفورماتور خشک