بسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت همیاران ترانسفو میرساند که این شرکت در سال مالی 1399 موفق شده به ازای هر سهم 152 درصد سود به سهامداران خود پرداخت نماید که از این مبلغ 50 درصد بعنوان افزایش سرمایه به سهام اولیه آنها اضافه و 50 درصد بصورت نقدی پرداخت خواهد شد. لذا خواهشمند است جهت دریافت سود نقدی خود حداکثر تا تاریخ 1400/11/20 نسبت به ثبت مشخصات خود اقدام فرمائید.