همیاران ترانسفو
(متخصصین بازنشسته ایران ترانسفو)

نمایندگی رسمی فروش ایران ترانسفو

نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش
سطح یک ایران ترانسفو

شروع کنید ارتباط با ما

معرفی گروه همیاران​

شرکت تعاونی همیاران ترانسفو در سال 1386 به منظور استفاده مفید و موثر از تجربیات و توانایی های چندین ساله همکاران ایران ترانسفو در زمینه ترانسفورماتور و کمک به صنعت برق کشور و جلوگیری از به هدر رفتن این تجربیات به کمک جمعی از مدیران بازنشسته شرکت ایران ترانسفو تاسیس…

همیاران ترانسفو

(متخصصین بازنشسته ایران ترانسفو)

نمایندگی رسمی فروش ایران ترانسفو

نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش
سطح یک ایران ترانسفو

آخرین مطالب