ترانسفورماتور روغنی ۱۶۰۰ کیلو ولت آمپر

ظرفیت: ۱۶۰۰ کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: کم تلفات روغنی ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Dyn5 وزن کلی: ۴۷۲۵ کیلوگرم ابعاد: ۲۴۹۰ * ۱۵۵۸ * ۲۴۳۸ میلیمتر چرخ: دارد ساخت شرکت ایران ترانسفو برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن 02188348198 تماس…

مطالعه بیشتر

ترانسفورماتور روغنی ۱۲۵۰ کیلو ولت آمپر

ظرفیت: ۱۲۵۰ کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: کم تلفات روغنی ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Dyn5 وزن کلی: ۳۹۰۵ کیلوگرم ابعاد: ۲۳۲۰ * ۱۳۰۰ * ۲۰۸۲ میلیمتر چرخ: دارد ساخت شرکت ایران ترانسفو برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن 02188348198 تماس…

مطالعه بیشتر

ترانسفورماتور روغنی ۱۰۰۰ کیلو ولت آمپر

ظرفیت: ۱۰۰۰ کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: کم تلفات روغنی ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Dyn5 وزن کلی: ۳۲۵۵ کیلوگرم ابعاد: ۲۲۸۹ * ۱۱۸۲ * ۱۹۴۸ میلیمتر چرخ: دارد ساخت شرکت ایران ترانسفو برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن 02188348198 تماس…

مطالعه بیشتر

ترانسفورماتور روغنی ۸۰۰ کیلو ولت آمپر

ظرفیت: ۸۰۰ کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: کم تلفات روغنی ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Dyn5 وزن کلی: ۲۷۰۵ کیلوگرم ابعاد: ۲۰۲۵ * ۱۱۲۵ * ۱۹۸۰ میلیمتر چرخ: دارد ساخت شرکت ایران ترانسفو برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن 02188348198 تماس…

مطالعه بیشتر

ترانسفورماتور روغنی ۶۳۰ کیلو ولت آمپر

ظرفیت: ۶۳۰کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: کم تلفات روغنی ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Dyn5 وزن کلی: ۲۲۲۵کیلوگرم ابعاد: ۱۹۵۸ * ۱۰۶۰ * ۱۷۸۵ میلیمتر چرخ: ندارد ساخت شرکت ایران ترانسفو برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن 02188348198 تماس حاصل فرمایید….

مطالعه بیشتر

ترانسفورماتور روغنی ۵۰۰ کیلو ولت آمپر

ظرفیت: ۵۰۰ کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: روغنی کم تلفات ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Dyn5 وزن کلی: ۱۷۰۰ کیلوگرم ابعاد: ۱۷۰۰ * ۱۰۴۰ * ۱۸۶۰ میلیمتر چرخ: دارد برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن 02188348198 تماس حاصل فرمایید. در خارج…

مطالعه بیشتر

ترانسفورماتور روغنی ۴۰۰ کیلو ولت آمپر

ظرفیت: ۴۰۰ کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: کم تلفات روغنی ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Dyn5 وزن کلی: ۱۵۹۵کیلوگرم ابعاد: ۱۸۴۰ * ۹۲۰ * ۱۶۴۳ میلیمتر چرخ: ندارد ساخت شرکت ایران ترانسفو برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن 02188348198 تماس حاصل…

مطالعه بیشتر

ترانسفورماتور روغنی ۳۱۵ کیلو ولت آمپر

ظرفیت: ۳۱۵کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: کم تلفات روغنی ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Dyn5 وزن کلی: ۱۳۵۵ کیلوگرم ابعاد: ۱۵۹۹ * ۹۷۰ * ۱۵۶۰ میلیمتر چرخ: ندارد ساخت شرکت ایران ترانسفو برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن 02188348198 تماس حاصل…

مطالعه بیشتر

ترانسفورماتور روغنی ۲۵۰ کیلو ولت آمپر

ظرفیت: ۲۵۰ کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: کم تلفات روغنی ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Dyn5 وزن کلی: ۱۱۸۵ کیلوگرم ابعاد: ۱۵۱۶ * ۸۴۵ * ۱۳۶۸ میلیمتر چرخ: ندارد ساخت شرکت ایران ترانسفو برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن 02188348198 تماس حاصل…

مطالعه بیشتر

ترانسفورماتور روغنی ۲۰۰ کیلو ولت آمپر

ظرفیت: ۲۰۰ کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: کم تلفات روغنی ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Yzn5 وزن کلی: ۹۸۵ کیلوگرم ابعاد: ۱۵۴۳ * ۸۰۶ * ۱۱۰۶ میلیمتر چرخ: ندارد ساخت شرکت ایران ترانسفو برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن 02188348198 تماس…

مطالعه بیشتر