ترانسفورماتور خشک ۲۵۰۰ کیلو ولت آمپر

ظرفیت: ۲۵۰۰  کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: خشک ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Dyn5 وزن کلی: ۵۵۰۰ کیلوگرم ابعاد: ۲۰۵۰ * ۱۳۱۰ * ۲۳۶۷ میلیمتر چرخ: دارد برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن 02188348198 تماس حاصل فرمایید. در خارج از ساعت…

مطالعه بیشتر

ترانسفورماتور خشک ۲۰۰۰ کیلو ولت آمپر

ظرفیت: ۲۰۰۰ کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: خشک ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Dyn5 وزن کلی: ۴۵۵۰ کیلوگرم ابعاد: ۱۹۵۰ * ۱۳۱۰ * ۲۳۶۷ میلیمتر چرخ: دارد برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن 02188348198 تماس حاصل فرمایید. در خارج از ساعت…

مطالعه بیشتر

ترانسفورماتور خشک ۱۶۰۰ کیلو ولت آمپر

ظرفیت: ۱۶۰۰ کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: خشک ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Dyn5 وزن کلی: ۳۹۵۰ کیلوگرم ابعاد: ۱۸۵۰ * ۱۰۰ * ۲۱۷۰ میلیمتر چرخ: دارد برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن 02188348198 تماس حاصل فرمایید. در خارج از ساعت…

مطالعه بیشتر

ترانسفورماتور خشک ۱۲۵۰کیلو ولت آمپر

ظرفیت: ۱۲۵۰ کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: خشک ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Dyn5 وزن کلی: ۳۰۵۰ کیلوگرم ابعاد: ۱۷۵۰ * ۱۰۰۰ * ۲۱۷۰ میلیمتر چرخ: دارد برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن 02188348198 تماس حاصل فرمایید. در خارج از ساعت…

مطالعه بیشتر

ترانسفورماتور خشک ۱۰۰۰ کیلو ولت آمپر

ظرفیت: ۱۰۰۰ کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: خشک ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Dyn5 وزن کلی: ۲۶۳۰ کیلوگرم ابعاد: ۱۶۵۰ * ۱۰۰۰ * ۱۸۴۷ میلیمتر چرخ: دارد برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن 02188348198 تماس حاصل فرمایید. در خارج از…

مطالعه بیشتر

ترانسفورماتور خشک ۸۰۰ کیلو ولت آمپر

ظرفیت: ۸۰۰ کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: خشک ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Dyn5 وزن کلی: ۲۱۵۰ کیلوگرم ابعاد: ۱۶۰۰ * ۸۵۰ *  1740 میلیمتر چرخ: دارد برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن 02188348198 تماس حاصل فرمایید. در خارج از…

مطالعه بیشتر

ترانسفورماتور خشک ۶۳۰ کیلو ولت آمپر

ظرفیت: ۶۳۰  کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: خشک ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Dyn5 وزن کلی: ۱۸۶۰ کیلوگرم ابعاد: ۱۵۰۰ * ۱۰۰۰ * ۲۰۰۸  میلیمتر چرخ: دارد برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن 02188348198 تماس حاصل فرمایید. در خارج از…

مطالعه بیشتر

ترانسفورماتور خشک ۵۰۰ کیلو ولت آمپر

ظرفیت: ۵۰۰ کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: خشک ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Dyn5 وزن کلی: ۱۵۵۰ کیلوگرم ابعاد: ۱۴۵۰ * ۷۵۰ * ۱۴۸۳  میلیمتر چرخ: دارد برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن 02188348198 تماس حاصل فرمایید. در خارج از…

مطالعه بیشتر

ترانسفورماتور خشک ۴۰۰ کیلو ولت آمپر

ظرفیت: ۴۰۰ کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: خشک ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Dyn5 وزن کلی: ۱۳۶۰ کیلوگرم ابعاد: ۱۴۰۰ * ۷۵۰ * ۱۴۰۲  میلیمتر چرخ: دارد برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن 02188348198 تماس حاصل فرمایید. در خارج از…

مطالعه بیشتر

ترانسفورماتور خشک ۳۱۵ کیلو ولت آمپر

ظرفیت: ۳۱۵ کیلو ولت آمپر نوع ترانسفورماتور: خشک ولتاژ ورودی: ۲۰ کیلو ولت ولتاژ خروجی: ۴۰۰ ولت گروه برداری: Dyn5 وزن کلی: ۱۱۸۰ کیلوگرم ابعاد: ۱۴۰۰ * ۷۵۰ * ۱۳۸۷  میلیمتر چرخ: دارد برای خرید و ثبت سفارش این ترانسفورماتور می توانید با شماره تلفن 02188348198 تماس حاصل فرمایید. در خارج از…

مطالعه بیشتر