تجهیزات و متعلقات ترانسفورماتور

کلید تنظیم ولتاژ

ترمومتر روغن

محفظه رطوبت گیر

شیر رادیاتور پروانه ای

شیر پروانه‌ای نوع ويفری

شیر ایمنی یک طرفه

شیر ایمنی یکطرفه

سیم‌های بافته شده CTC

روغن نما

رادیاتورها

جعبه تقسیم CT